سیاست

دولت «نجات ملی» که توسط حوثی های تحت حمایت ایران تشکیل شده با افزایش قیمت ها، عدم پرداخت حقوق و کمبود خدمات اولیه به مردم فشار می آورد.


دولت اعلام کرد که به سیاست خود مبنی بر عدم دخالت در درگیری هایی که موجب آسیب رساندن به روابط این کشور با کشورهای عربی می شود، همچنان پایبند باقی خواهد ماند.


کارشناسان به المشارق می گویند که رژیم ایران از طریق حمایت علنی از کشته شدند علی عبدالله صالح بوسیله حوثی ها یک موضع بسیار غیرمردمی اتخاذ کرده که نتیجه برعکس خواهد داشت.


همکاری میان دو کشور درامسال با تقویت قراردادهای دوطرفه دفاعی بهتر شده است.


درحالیکه حوثی ها درحال برنامه ریزی برای سرکوبی متحدان پیشین خودشان هستند، نیروهای یمنی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل دریای سرخ پیشروی می کنند.


کارشناسان براین باورند یمن از ادامه جنگ داخلی در کشور به جز ویرانی و تخریب هیچ دستاوردی کسب نخواهد کرد و حمایت ایران از حوثی ها جنگ را طولانی تر کرده است.


اتحادیه عرب به دنبال قتل رئیس جمهور پیشین یمن به وسیله حوثی های تحت حمایت ایران نسبت به « انفجار وضعیت امنیتی» هشدار داد.


حوثیها خبر درگذشت متحد سابق خود را پس از اینکه وی از گروهی که مورد حمایت ایران است جدا شد و از دیگران خواست بر علیه این گروه قیام کند، اعلام کردند.


حمله موشکی که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران مسئولیت آن را به عهده گرفتند، شهر خمیس مشیط در جنوب عربستان را هدف گرفته بود.


روز چهارشنبه در صنعا درگیری هایی به وقوع پیوستند که به کشته شدن اعضای طرفین درگیری منتهی شد. این سوانح جدیدترین موارد اختلافاتی است که به پیشینه آن به ماه ها پیش بازمی گردد.