سیاست

سرتیپ طارق صالح همراه با چهار تیپ مجهز، وارد نبرد با حوثی های مورد حمایت ایران در ساحل دریای سرخ یمن شده است.


شبه نظامیان مورد حمایت ایران کارکنان همه سازمانهای خدمات کشوری که با حزب کنگره عموم مردم صالح همپیمان شده بودند را اخراج کردند.


نامزدهای جسورشده شیعه برای مخالفت با برنامه انتخاباتی حزب الله در انتخابات آینده ماه مه شرکت می کنند در زمانی که بسیاری از آنها آشکارا از این حزب به انتقاد می پردازند.


مقامات منطقه ای ابراز نگرانی کرده اند که ایران سعی می کند تا در انتخابات آتی عراق مداخله کند و کماکان «به اعمال نفوذ و ایجاد بی ثباتی» ادامه می دهد.


نهاد مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور صلاحیت 68 نهاد و سازمان محلی و بین المللی برای نظارت بر انتخابات را تایید کرده است که قرار است 26 تا 28 مارس برگزار شود.


ریشه تعداد زیادی از طوائف مقیم شبه جزیره عربی به مارب بازمی گردد که موطن یک سد باستانی و جایگزین سد مدرن و جدیدی است که با بودجه امارات متحده عربی ساخته شده است.


دولت «نجات ملی» که توسط حوثی های تحت حمایت ایران تشکیل شده با افزایش قیمت ها، عدم پرداخت حقوق و کمبود خدمات اولیه به مردم فشار می آورد.


دولت اعلام کرد که به سیاست خود مبنی بر عدم دخالت در درگیری هایی که موجب آسیب رساندن به روابط این کشور با کشورهای عربی می شود، همچنان پایبند باقی خواهد ماند.


کارشناسان به المشارق می گویند که رژیم ایران از طریق حمایت علنی از کشته شدند علی عبدالله صالح بوسیله حوثی ها یک موضع بسیار غیرمردمی اتخاذ کرده که نتیجه برعکس خواهد داشت.


همکاری میان دو کشور درامسال با تقویت قراردادهای دوطرفه دفاعی بهتر شده است.