رسانه

براساس گزارش تازه ای که منتشر شده، خشونت بر علیه روزنامه نگاران و محدودیتهای پوشش اخبار، بسیاری را وادار کرده تا از ترس جانشان، از کشور خارج شوند.


یک مجموعه از فیلمهای کوتاه در عمان به نمایش درآمد که ازطریق برنامه ای برای حمایت از فیلمسازانی تولید شده است که مجبور به گریز از جنگ شدند.


کارشناسان به دیارنا گفتند که حقایقی در دست دارند که نشان می دهند ادعای اخیر روسیه مبنی بر پایان یافتن مأموریت او در بیرون راندن «دولت اسلامی» (داعش) از سوریه، خلاف واقع است.


بنا به هشدار یک کارشناس رسانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با گسترش حوزه نفوذ خود در تلویزیون سوریه، می تواند نظرات خود را در مسائل سیاسی کارسازی کند.


خبرنگاران یمنی، به ویژه در مناطق تحت کنترل حوثی ها تحت شرایط سرکوبگرانه ای فعالیت می کنند و نمی توانند آزادانه وظائف خود را ایفا نمایند.


طونی معلوف، تهیه کننده برنامه های تلویزیونی با تهیه کمپین تبلیغاتی چندرسانه ای خود را برای حمایت و پشتیبانی از نیروهای ارتش لبنان آماده می کند.


آزادی رسانه ها در معرض خطر قرار دارد، چرا که تمام طرف های درگیر جنگ در این کشور، و به ویژه حوثی ها، خبرنگاران را تهدید می کنند، مانع از کار آنها می شوند و حتی آنها را می کشند.


در طول ماه مبارک رمضان، یمنیها می توانند برنامه هایی که اندیشمندان مذهبی میانه رو برگزار می کنند و آگاهی آنان در مورد افراط گرایی افزایش می دهد را مشاهده نمایند.


کارشناسان می گویند که آموزش دانش رسانه ای می تواند به مردم برای درک اثرات منفی سخنان آمیخته با نفرت کمک کند و مسئولیت پذیری فردی را افزایش دهد.


بنا به اظهار خبرنگاران مصری به المشارق، رسانه ها می توانند در راهبرد کلی مصر برای مبارزه با تروریسم نقش محوری ایفاء کنند.