حقوق بشر

مردم یمن می گویند در شرایطی که دو طرف درگیری به جای حکومت داری بر جنگ و نبرد متمرکز شده اند، فساد مالی و تخلفات اداری و قانونی رو به افزایش بوده است.


به صاحبان فروشگاه های وسایل زیبایی و مد درصنعا دستور داده شد تا مانکن ها را پوشانده و تبلیغات حامل تصویر زنان را جمع آوری کنند.


ائتلاف بین المللی تلاش کرده است تا غیرنظامیان در خلال نبردهای بیرون کردن داعش آسیب ندیده و به آنان کمک کند تا به خانه هایشان بازگردند.


حمله ادعایی با گاز سمی به شهرستان دوما در غوطه شرقی موجب برانگیختن خشم جهانی و فراخوان برای دسترسی بدون محدودیت برای انجام تحقیقات از سوی بازرسان بین المللی شده است.


مسئولین می گویند به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش می کنند تا از تحویل حمایتهای بشردوستانه به مردم یمن اطمینان حاصل نمایند.


این گروه که حامی آن ایران است متهم به بیرون آوردن کودکان از مدرسه و اعزام آنان به اردوگاههای آموزشی شبه نظامی می باشد.


شبه نظامیان تحت حمایت ایران مانع فعالیت 36 سازمان بشردوستانه در مناطق تحت کنترل آن شده و به تاراج کمکهای اختصاص یافته به غیرنظامیان ادامه می دهند.


از جمله بخش های این طرح عربستان، ایجاد گذرگاههای زمینی و پل هوایی با هدف امدادرسانی به مردم یمن است.


طرح واکنش بشردوستانه 2018 یمن تاکنون بزرگترین درخواست کمکهای بشردوستانه که برای یمن درخواست شده است، بوده است.


با یک طرح سعودی تلاش می شود تا بچه سربازان بدون توجه به وابستگی های سیاسی بازپروی شوند و از آنان درمقابل نفوذهای مخرب محافظت شود.