اقتصاد

وزارتخانه های دولتی و نهادهای اقتصادی برای تدوین یک دیدگاه اقتصادی جدید با یک شرکت مشاوره مدیریتی رایزنی کرده اند.


کارشناسان حقوقی این حرکت حوثی ها در توقیف کردن دارایی های مالی بیش از 1,000 تن از مخالفین را به عنوان نقض قانون اساسی یمن، محکوم کردند.


کارشناسان در گفتگو با المشارق گفتند تصمیم مقامات برای تسهیل دسترسی کامل به مرکز تجاری شهر بر اقتصاد تاثیر مثبتی خواهد داشت.


دولت گفت که هدف از این بودجه «عادی کردن زندگی» برای شهروندان یمنی از طریق تأمین خدمات اساسی و احیای مشاغل بخش دولتی است.


رکود ارز یمن که به کمترین میزان آن درقبال دلار ایالت متحده رسیده است بحران بشری را تشدید می کند.


عربستان تعهد کرد 2 میلیارد دلار در بانک مرکزی یمن برای حمایت از ثبات پول یمن و امور بازسازی ذخیره کند.


کارشناسان می گویند که اقتصاد پیش از این هم بحران های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را پشت سرگذاشته و به خوبی می تواند با استعفای نخست وزیر برخورد کند.


برخی بر این باورند که مالیات های جدید، که در ظاهر برای تأمین بودجه افزایش حقوق های دولتی به تصویب رسیده، در درجه اول برای تأمین درآمد دولت طراحی شده است.


بنا برگزارش تازه دولت، این بحران ضربه سنگینی به اقتصاد کشور و بخش خدمات اجتماعی مهم و حساس وارد کرده است.


کارشناسان اقتصادی می گویند نرخ تبدیل ریال به ارزهای خارجی طی هفته جاری به پایین ترین سطح نزول کرد، امری که بسیاری را به ورطه فقر خواهد کشاند.