http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Society?language_switcher=true&page=1

جامعه

از صنایع دستی تا کلاشنیکوف: بازار سلاح در تعز یمن

از صنایع دستی تا کلاشنیکوف: بازار سلاح در تعز یمن

بازار قدیم شهر پیشتر صنایع دستی می فروخت، اما از زمان شروع جنگ بیشتر فروشندگان به فروش سلاح روی آورده اند.

عناصر شبه نظامی به عراقی ها پول می دهند تا برای حمایت از ایران در برنامه ها و تظاهرات شرکت کنند

عناصر شبه نظامی به عراقی ها پول می دهند تا برای حمایت از ایران در برنامه ها و تظاهرات شرکت کنند

در شرایطی که مردم عراق به طور فزاینده ای از اقدامات عناصر شبه نظامی تحت حمایت ایران خسته شده اند، این نیروها به هدف متقاعد کردن آن ها برای شرکت در برنامه هایی که در خدمت پیشبرد برنامه های ایران هستند، به مردم رشوه می دهند.

بازپرسان حادثه غرق کشتی ازسوی شبه نظامیان تحت فشار قراردارند

بازپرسان حادثه غرق کشتی ازسوی شبه نظامیان تحت فشار قراردارند

اعضای کمیته تحقیق برای حادثه غرق کشتی درموصل برای تبرئه چهره های خاص از سوری شبه نظامیان تحت حمایت ایران تحت فشار قراردارند.

شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق خواستار پول حفاظت شدند

شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق خواستار پول حفاظت شدند

شبه نظامیانی مانند اصائب اهل الحق مانند گروههای تبه کار عمل می کنند و از مالکین کسب و کار به بهانه حفاظت اخاذی می کنند.

اعتراض ایرانیان به سوء مدیریت رژیم در واکنش به سیل

اعتراض ایرانیان به سوء مدیریت رژیم در واکنش به سیل

در حالی که مردم نارضایتی خود از هدایت منابع مالی از سوی دولت برای عملیات برون مرزی را نشان می دهند، موج اعتراضات بالا گرفته است.

تحلیلگران: سهل انگاری به فاجعه سیل ایران کمک کرد

تحلیلگران: سهل انگاری به فاجعه سیل ایران کمک کرد

کارشناسان می گویند، زیرساخت ویران و سوء مدیریت در منابع داخلی تاثیر این فاجعه طبیعی را بیشتر کرده است.

بچه های یمن به دنبال کار در گورستان می گردند

بچه های یمن به دنبال کار در گورستان می گردند

درحالی که جنگ دریمن وارد پنجمین سال آن می شود، بسیاری ازخانواده ها با سختی رو به رو هستند و چاره ای به جز اتکا به بچه هایشان برای کسب درآمد ندارند.

هنرمندان نقاشی های دیواری را با مضمون بیم و امید در یمن جنگ زده ترسیم می کنند

هنرمندان نقاشی های دیواری را با مضمون بیم و امید در یمن جنگ زده ترسیم می کنند

هنرمندان یمنی که در نمایشگاه فضای باز درصنعا شرکت کردند نقاشی های دیواری کشیده اند که بازتاب اثرجنگ برجامعه آنها است.

لبنان از تحریم حزب الله بوسیله بریتانیا استقبال کرد

لبنان از تحریم حزب الله بوسیله بریتانیا استقبال کرد

سیاستمداران لبنانی می گویند که تصمیم پارلمان بریتانیا کاملا درست است و به احیای حق حاکمیت آن کمک خواهد کرد.

مصر در جهت حذف زاغه نشینی گام بر می دارد

مصر در جهت حذف زاغه نشینی گام بر می دارد

این دولت کار جابجایی ساکنین از زاغه های ناامن و سکونت گاههای بی قاعده در برخی مناطق و بهبود اوضاع در مناطق دیگر را آغاز کرده است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعد