http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Protests?page=1

اعتراضات

توسعه طلبی تحریر الشام در شمال سوریه موجب خشم عمومی شده است

توسعه طلبی تحریر الشام در شمال سوریه موجب خشم عمومی شده است

ساکنان شمال سوریه مخالفت خود را با این ائتلاف افراطی که حضور خود را در مناطقی جدید گسترش داده است ابراز کردند.

واکنش شدید نسبت به نامگذاری خیابانی در بیروت به نام قاتل الحریری

واکنش شدید نسبت به نامگذاری خیابانی در بیروت به نام قاتل الحریری

سعد الحریری گفت، اقدام شهرداری الغبیر وابسته به حزب الله برای نامگذاری خیابانی به نام مصطفی بدرالدین را «مایه تاسف» است.

قیام مردمی از نبرد الحدیده حمایت می کند

قیام مردمی از نبرد الحدیده حمایت می کند

نیروهای مشترک که در جنگ از دولت رئیس جمهور ربه منصور هادی حمایت می کنند به سمت بندر الحدیده در دریای سرخ می روند.

حوثی ها ساختمان های تاریخی شهر قدیم صنعا را تخریب می کنند

حوثی ها ساختمان های تاریخی شهر قدیم صنعا را تخریب می کنند

این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران با بی اعتنایی و بی توجهی علنی به میراث شهر صنعا که از معروفیت جهانی برخوردار است، روی دیوارهای تاریخی آن با رنگ شعارنویسی می کنند.

تحلیلگران: ایران در پی پنهان کردن دگراندیشان داخلی

تحلیلگران: ایران در پی پنهان کردن دگراندیشان داخلی

مسدود کردن اینترنت توسط رژیم در اعتراضات ضدحکومتی نشان می دهد که حکومت برای حفظ وجهه قدرت خود با مشکلات زیادی روبرو است.

فراخوان مردم یمن برای پایان جنگ و خشونت افراطی

فراخوان مردم یمن برای پایان جنگ و خشونت افراطی

مردم معترض در سراسر یمن خواهان پایان جنگی شدند که کشور را ویران کرده و مشقت های اقتصادی و درد و رنج بسیاری برای ملت این کشور به همراه داشته است.