http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Politics?page=9

سیاست

لبنان و عربستان سعودی بازسازی روابط خود را آغاز کردند

لبنان و عربستان سعودی بازسازی روابط خود را آغاز کردند

هر دو کشور اقداماتی را برای عادی سازی روابط که بخاطر دخالت حزب الله در جنگ سوریه با وقفه ای مواجه شده بود را انجام داده اند.

کارشناسان: ایران به دنبال طولانی کردن جنگ در یمن است

کارشناسان: ایران به دنبال طولانی کردن جنگ در یمن است

به گفته کارشناسان به المشارق، رژیم ایران از طولانی کردن جنگ سود می برد چرا که راه را برای دخالت بیشتر این رژیم در امور یمن هموار می کند.

نگرانی ها پس از رژه حزب الله تشدید شده است

نگرانی ها پس از رژه حزب الله تشدید شده است

نمایش نیروی نظامی این حزب در سوریه موجب محکومیت گسترده در لبنان شده است.

دولت در تبعید یمن به عدن باز می گردد

دولت در تبعید یمن به عدن باز می گردد

مسئولین یمنی می گویند که موفقیت دولت در تبعید یمن در بازگشت به عدن، به خاطر غلبه کردن بر چالش های اقتصادی و امنیتی می باشد.

دولت در تبعید یمن به عدن باز می گردد

دولت در تبعید یمن به عدن باز می گردد

مسئولین یمنی می گویند که موفقیت دولت در تبعید یمن در بازگشت به عدن، به خاطر غلبه کردن بر چالش های اقتصادی و امنیتی می باشد.

نشست سران عرب علیه دخالت ایران ابراز همبستگی کرد

نشست سران عرب علیه دخالت ایران ابراز همبستگی کرد

بیانیه پایانی این نشست بر مقابله با دامن زدن ایران به تنش های فرقه ای در منطقه تاکید ورزید.

مجمع لبنان در اندیشه بازسازی سوریه

مجمع لبنان در اندیشه بازسازی سوریه

مسئولین لبنان و نمایندگان سازمانهای بین المللی در بیروت گرد هم آمدند تا توانایی های بالقوه پناهندگان سوری برای بازسازی کشورشان را به بحث و بررسی بگذارند.