http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Education?page=4

آموزش

مدارس تازه به پناهندگان کلدانی در لبنان خدمت می کند

مدارس تازه به پناهندگان کلدانی در لبنان خدمت می کند

بعضی از دانش آموزان پناهنده سوری که در مدرسه تازه و مرکز فنی حرفه ای نام نویستی کرده اند برای سالهاست که به مدرسه نرفته بودند.

اعطای بورسیه به دانشجویان سوری و لبنانی با استفاده از طرحی که بودجه آن را اتحادیه اروپا تأمین کرده است

اعطای بورسیه به دانشجویان سوری و لبنانی با استفاده از طرحی که بودجه آن را اتحادیه اروپا تأمین کرده است

هدف از این طرح فراهم کردن فرصت های آموزش عالی برای پناهندگان سوری و جوانان لبنانی در جوامع میزبان آنها است.

دانشگاه صنعا طرح پاکسازی اعضاء هیئت علمی را به اجرا گذاشت

دانشگاه صنعا طرح پاکسازی اعضاء هیئت علمی را به اجرا گذاشت

تصمیم دانشگاه مبنی بر اخراج کارکنان و اعضای هیئت علمی که نمی توانند برای کار به دانشگاه بیاییند عموما برنامه است که توسط حوثیها به اجرا گذاشته شده است.

جنگ طولانی مدت در یمن تحصیل دختران را به تعویق انداخته است

جنگ طولانی مدت در یمن تحصیل دختران را به تعویق انداخته است

به گفته یونیسف درحدود 31 درصد از دختربچه های یمنی به مدرسه نمی روند و ادامه خشونتها وضعیت را بدتر می کند.

یونیسف: آموزش 4.5 میلیون تن از بچه های یمنی در خطر است

یونیسف: آموزش 4.5 میلیون تن از بچه های یمنی در خطر است

این سازمان درگزارش اخیر خود می گوید که بحران حقوق آموزگاران ادامه دارد درحالی که تاحدود 75 درصد از آموزگاران نزدیک به یکسال است که حقوق دریافت نکرده اند.

یونسکو راه را برای سوریه بعد از جنگ هموار می کند

یونسکو راه را برای سوریه بعد از جنگ هموار می کند

سازمان یونسکو راه را برای بازگشت مجدد دانش آموزان آواره به نظام آموزشی و برنامه ریزی برای احیا و بازسازی بناهای تاریخی و باستانی سوریه هموار کرده است.

اردن دسترسی به تحصیل را برای بچه های سوری آسانتر می کند

اردن دسترسی به تحصیل را برای بچه های سوری آسانتر می کند

با آسان کردن کارهای اداری لازم، این کشور پادشاهی به هزاران تن دیگر از بچه های پناهنده اجازه می دهد تا درمدارس دولتی حاضر شوند.

کلاس های درس در صنعای تحت کنترل حوثی ها در اولین روز مدرسه بسته شد

کلاس های درس در صنعای تحت کنترل حوثی ها در اولین روز مدرسه بسته شد

کودکان صنعا و بسیاری از بخش های شمال یمن در نتیجه اعتصاب ادامه دار معلمان به دلیل عدم دریافت حقوق ها از تحصیل محروم هستند.

بحران تحصیلی بر 5 میلیون تن از بچه های یمنی اثر خواهد گذاشت

بحران تحصیلی بر 5 میلیون تن از بچه های یمنی اثر خواهد گذاشت

سیستم آموزشی کشور با زیرساختهای ویران شده، کمبود کتابهای درسی و اعتصاب جاری آموزگاران نزدیک به فروپاشی است.

کارزار ترویج روا داری در استان حضرموت

کارزار ترویج روا داری در استان حضرموت

یک سازمان محلی کارزاری به راه انداخته است که رواداری و مبارزه با افراط گرایی را در میان دانش آموزان یمنی ترویج می کند.

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next