http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Education?page=3

آموزش

مدارس سیار درخدمت دانش آموزان سوری در لبنان

مدارس سیار درخدمت دانش آموزان سوری در لبنان

با پروژه غطا برای حمایت از دانش آموزان سوری در ارودگاه های غیررسمی در لبنان کلاسهای سیار ومقیاس پذیرساخته می شود.

حوثی ها ایدئولوژی خود را در دانشگاه های یمن ترویج می کنند

حوثی ها ایدئولوژی خود را در دانشگاه های یمن ترویج می کنند

این گروه شبه نظامی چهره های دانشگاهی وابسته به خود را منصوب کرده است و در رشته های فرهنگ اسلامی و آموزش ملی واحدهای آموزشی را تغییر داده است.

اجرای استراتژی پنج ساله آموزشی در اردن آغاز شد

اجرای استراتژی پنج ساله آموزشی در اردن آغاز شد

مسئولان می گویند که طرح تازه شش زمینه تمرکز را دربرمی گیرد و به عنوان یک بنیاد برای آینده ای روشن برای نسلهای بلند پروازجوان خدمت می کند.

یونیسف به هدف افزایش حضور دانش آموزان در مدارس اردن برنامه اجرا می کند

یونیسف به هدف افزایش حضور دانش آموزان در مدارس اردن برنامه اجرا می کند

کودکان سوری تبار پناهنده در سوریه از برنامه انتقال پول نقد حاجتی در اردن بیشتر منفعت را کسب می کنند. براساس طراحان این برنامه، تا سال 2018، رقمی معادل 100 هزار کودک با ملیت های مختلف می توانند از این برنامه بهره ببرند.

یک کلاس روستای زعتری جایزه معماری را از آن خود کرد

یک کلاس روستای زعتری جایزه معماری را از آن خود کرد

یک ساختمان که معماری به شکل کندوی عسل دارد و با استفاده از کارگرهایی که مهارت ساختمان سازی ندارند و در زمان اندکی ساخته شده است، به تازگی جایزه معماری را دریافت کرده است.

کمکهای نقدی به مردم سوریه برای رفتن به مدارس لبنان کمک می کند

کمکهای نقدی به مردم سوریه برای رفتن به مدارس لبنان کمک می کند

یک برنامه جدید به مردم سوریه و دانش آموزان نیازمند با ارائه کمکهای نقدی ماهیانه به خانواده های آنان، کمک می کند.

تظاهرات صنفی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه صنعا

تظاهرات صنفی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه صنعا

اتحادیه دانشگاه ادعا می کند 300 انتصاب جدید دانشگاهی تحت فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی حوثیها انجام شده است.

آموزش مهارتهای قابل بازاریابی از سوی پناهندگان سوری به اردنی ها

آموزش مهارتهای قابل بازاریابی از سوی پناهندگان سوری به اردنی ها

پناهندگان سوری مهارتهای حرفه ای خود را از طریق برنامه ای که به نفع هر دو طرف است و همبستگی اجتماعی ایجاد می کند، به جوانان اردنی می آموزند.

مدارس تازه به پناهندگان کلدانی در لبنان خدمت می کند

مدارس تازه به پناهندگان کلدانی در لبنان خدمت می کند

بعضی از دانش آموزان پناهنده سوری که در مدرسه تازه و مرکز فنی حرفه ای نام نویستی کرده اند برای سالهاست که به مدرسه نرفته بودند.

اعطای بورسیه به دانشجویان سوری و لبنانی با استفاده از طرحی که بودجه آن را اتحادیه اروپا تأمین کرده است

اعطای بورسیه به دانشجویان سوری و لبنانی با استفاده از طرحی که بودجه آن را اتحادیه اروپا تأمین کرده است

هدف از این طرح فراهم کردن فرصت های آموزش عالی برای پناهندگان سوری و جوانان لبنانی در جوامع میزبان آنها است.

قبلی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | بعد