http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Education?page=2

آموزش

لبنان به دنبال بالابردن میزان ثبت نام دانش آموزان سوری در مدارس

لبنان به دنبال بالابردن میزان ثبت نام دانش آموزان سوری در مدارس

وزارت آموزش و پرورش قصد دارد تا امسال در خدمت شمار بیشتری از دانش آموزان سوری باشد که اغلب آنها در کلاسهای غیررسمی بعد از ظهر شرکت می کنند.

پناهندگان سوری در اردن با کاهش حمایتهای آموزشی رو به رو هستند

پناهندگان سوری در اردن با کاهش حمایتهای آموزشی رو به رو هستند

دو برنامه اصلی که طی آن برای بچه های پناهنده سوری در این کشور پادشاهی حمایتهای تحصیلی فراهم می شود مجبور به کاهش خدمات شده اند.

فرارسیدن سال تحصیلی در منبج سوریه

فرارسیدن سال تحصیلی در منبج سوریه

ساکنین می گویند که بازگشایی مدارس و سایر رویدادهای فرهنگی مشوق آزادی بیان است و بازگشت زندگی عادی را نشان می دهد.

2000 پناهنده سوری در اردن از برنامه کامپیوتر بین المللی فارغ التحصیل شدند

2000 پناهنده سوری در اردن از برنامه کامپیوتر بین المللی فارغ التحصیل شدند

هدف از این برنامه که بوسیله شورای پناهندگان از نروژ اجرا شد تقویت مهارتهای کامپیوتر و توانمندیهای جوانان سوری است.

گشایش افق های فرهنگی با شروع به کار نخستین کتابخانه عرسال

گشایش افق های فرهنگی با شروع به کار نخستین کتابخانه عرسال

کتابخانه فرهنگی عرسال زایده افکار یک آموزگار محلی بود که تشخیص داد دسترسی به کتاب ومنابع برای جوانان سود مند خواهد برد.

اردن در تلاش حل بحران برنامه درسی

اردن در تلاش حل بحران برنامه درسی

کنفرانس ملی برنامه درسی خواستار ایجاد یک استراتژی برای درگیر کردن معلمان و کارشناسان در تقویت سیستم آموزشی می باشد.

موفقیت پناهندگان سوری در امتحانات رسمی بریفیه در لبنان

موفقیت پناهندگان سوری در امتحانات رسمی بریفیه در لبنان

یک پناهنده سوری از داریا مقام نخست را در استان بقاع و مقام چهارم را در لبنان کسب کرد و شماردیگری از دانش آموزان سوری نیز موفقیت هایی کسب کردند.

کارکنان دانشگاه صنعا حقوق دریافت نکرده اند

کارکنان دانشگاه صنعا حقوق دریافت نکرده اند

حوثیها اخیرا از سفر اعضای هیئت علمی به عدن برای دریافت حقوق و دستمزد از دولت مشروع یمن ممانعت بعمل می آورند.

دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند

دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند

دانشکده حقوق بشر و دوری از خشونت دانشگاه آکادمیک قصد دارد دانشجویانی از این موسسه علمی فارغ التحصیل شوند که بتوانند عاملی برای ایحاد تغییر و تحول صلح آمیز باشند.

حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند

حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند

این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در یک دستور تازه مدارس را از افزودن اجراهای موسیقی یا رقص در مراسم دانش آموختگی منع کرد.

قبلی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | بعد