http://almashareq.com/fa/articles/cnmi_am/newsbriefs/2018/05/11/newsbrief-03

2018-05-11

در بحبوحه شرایط پرتنش منطقه عون مصرانه خواهان «همبستگی» در لبنان شد

روزنامه نهارنت چاپ لبنان گزارش داد در بحبوحه تنش های فزاینده در سوریه و در منطقه، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان روز پنج شنبه (10 مه) مصرانه بر (حفظ) همبستگی ملی در لبنان تاکید ورزید.

عون در سخنرانی که در بیروت ایراد کرد، گفت: «لبنان، امروز بیش از هر زمان دیگری به همبستگی بیشتری بین فرزندان خود نیاز دارد و منافع ملی باید بر هر منفعت شخصی، حزبی و قومی و نژادی پیشی بگیرد».

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: «شرایط پرتنش منطقه ای و بین المللی از جمله تهدیدهای اصلی هستند که با آن ها روبرو هستیم».

عون تاکید کرد: «لبنان با پیامدهای جنگی چالش می کند که هیچ نقشی در آن ایفا نمی کند و بار سنگینی را که به دوش می کشد بسیار عظیم تر از ظرفیت آن است.»

رئیس جمهوری هشدار داد: «کشور، براساس اصل مناسبات برادرانه و همبستگی انسانی با بحران پناهنده های سوری تبار برخورد کرده است اما پدیده آوارگی این افراد به معضلی بسیار جدی بدل شده است که کشور را در هر سطحی در معرض تهدید قرار داده است».

آیا این مقاله را می پسندید؟

Al icons no 0

0 نظر

* به معنی فیلد ضروری است
Captcha