http://almashareq.com/fa/articles/cnmi_am/newsbriefs/2018/01/08/newsbrief-04?change_locale=true

2018-01-08

اردن اجازه ورود کمکهای امدادی به اردوگاه الرکبان را داد

خبرگزاری رسمی اردن، پترا، روز یکشنبه (7 ژانویه) گزارش کرد که اردن اجازه یک بار ورود کمکهای انسان دوستانه به اردوگاه الرکبان را در پی ارائه طرحی از سوی سازمان ملل که این سازمان تعهد کرده بود کمکهای امدادی از سوریه به این اردوگاه را تحویل بدهد، داده است.

محمد الکاید، سخنگوی وزارت خارجه گفت که اردن گفته است که اجازه می دهد در صورتی که سازمان ملل طرحی را ارائه کند که کمکهای امدادی برای ساکنین اردوگاه از سوریه فرستاده می شود، به طور استثناء اجازه ورود کمکها را خواهد داد.

ایمان صفادی وزیر خارجه پیش از این تأیید کرده بود که مسئولیت اردوگاه الرکبان، که درون منطقه بسته نظامی در منطقه ممنوعه بین اردن و سوریه قرار دارد، به عهده سوریه و جامعه جهانی است.

گفت و گوها در مورد الرکبان به مدت چندین ماه بین کمیته ای به نمایندگی از وزارت خارجه اردن و سازمان های ملی ذیربط از یک سو، و سازمان ملل از سوی دیگر جریان داشته است.

آیا این مقاله را می پسندید؟

Al icons no 0

0 نظر

* به معنی فیلد ضروری است
Captcha