2017-12-06

تصویب 1 میلیارد دلار وام برای مصر از سوی بانک جهانی

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که بانک جهانی روز سه شنبه (5 دسامبر)، به منظور پشتیبانی از برنامه اصلاحات اقتصادی مصر و کاهش فقر، به تازگی وامی را به مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار برای این کشور تصویب کرد.

بانک جهانی در بیانیه ای گفت که این وام آخرین بخش از یک بسته سه قسمتی به ارزش کل 3.15 میلیارد دلار است که در سال 2015 آغاز شد.

این بانک گفت که این وام از «اصلاحات فراگیر داخلی» حمایت می کند که هدف از آن تقویت اقتصاد و ایجاد شغل است.

اسد علم مقام ارشد بانک جهانی گفت: «خوشحال هستیم که از این کشور در مسیر دستیابی به پتانسیل کامل خود و بهبود استانداردهای زندگی برای تمام مردم مصر، حمایت می کنیم.»

بانک توسعه آسیا به طور موازی مبلغ 500 میلیون دلار را تأمین کرده و بریتانیا نیز 150 میلیون دلار برآن افروده است.

بانک جهانی از کشور مصر به عنوان الگویی برای چگونگی به حداکثر رساندن منابع مالی برای توسعه، از جمله « بسیج 17 میلیارد دلار از سرمایه گذاری های خصوصی در بخش انرژی» ستایش کرد.

تمرکز این بانک بر طرحهایی است که برای کمک به مصر برای کاهش فقر می باشد، از جمله شبکه های تأمین اجتماعی، حمل و نقل، آب و بهداشت روستایی، کشاورزی و آبیاری، مسکن، مراقبت بهداشتی و تأمین مالی شرکت های خُرد و کوچک. سبد پروژه های این بانک متشکل از 19 طرح در کشور مصر و تعهد مالی در مجموع به مبلغ 7.8 میلیارد دلار است.

آیا این مقاله را می پسندید؟

Al icons no 0

0 نظر

* به معنی فیلد ضروری است
Captcha