http://almashareq.com/fa/articles/cnmi_am/newsbriefs/2017/01/09/newsbrief-02?change_locale=true

2017-01-09

حمایت صندوق اردن از خانواده های سربازان کشته شده

اردن تایمز گزارش کرد که عبدالله پادشاه اردن روز یکشنبه (8 ژانویه) به سپهبد محمود فریحات رییس ستاد مشترک دستور داد تا برای حمایت از خانواده های پرسنل ارتش و امنیتی که در هنگام انجام وظیفه کشته شده اند، صندوقی را تأسیس کند.

مبلغ پنج میلیون دینار اردنی (7 میلیون دلار) از محل بودجه دربار برای تأمین مالی این صندوق که به منظور تقویت حمایتی که اکنون از این خانواده ها صورت می گیرد، اهداء خواهد شد.

عبدالله از عملکرد واحدهای ارتش اردن و سربازان این کشور ستایش کرده و بر اهمیت حمایت دولت از این صندوق تأکید نمود و اشاره کرد که ازبخش خصوصی نیز برای کمک به این صندوق دعوت شده است.

به منظور در بر گرفتن خانواده های کسانی که هنگام انجام وظیفه کشته شده اند به عنوان کسانی که ذینفع خدمات مالی صندوق اعتباری ارتش هستند و وامهای معاف از پرداخت بهره، پادشاه احکامی را صادر کرده است.

پادشاه همچنین برای فعال سازی نقش انجمن اقتصادی و اجتماعی کهنه سربازان و پرسنل بازنشسته از طریق تغییر ساختار و قوانین، ایجاد ساختار اعتباری خود صندوق و حمایت از طرحهایی که متعلق به پرسنل بازنشسته است و کمک به آنها برای یافتن شغلی آبرومند، احکامی را صادر کرد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

Al icons no 1

0 نظر

* به معنی فیلد ضروری است
Captcha