http://almashareq.com/fa/articles/cnmi_am/features/2018/12/03/feature-01

پناهندگان |

یونسکو بر نیاز به آموزش فراگیر تأکید کرد

نوشته نهاد طوپالیان دربیروت

اتصال باتویتر اتصال از طریق صفحه فیس بوک

حمد الهمامی رئیس دفتر یونسکو دربیروت درروز 26 نوامبر درمراسم ارائه گزارش نظارتی برای آموزش درسال 2019 دربیروت سخنرانی کرد. [نهاد طوبالیان/ المشارق]

یونسکو دراین گزارش از لبنان برای ایجاد روشهای آموزش فراگیر برای پناهندگان سوری ستایش کرد اما خواهان تلاشهای بیشتر دراین زمینه با حمایت فزاینده بین المللی شد.

گزارش نظارتی برای آموزش سال 2019 درروز 26 نوامبر در بیروت بوسیله اداره منطقه ای آموزش درکشورهای عربی و وزارت آموزش عالی لبنان ارائه شد.

این گزارش «مهاجرت، آوارگی و آموزش: ایجاد ارتباط نه مانع» نام دارد.

نمایندگان از شماری از وزارتخانه های آموزش کشورهای عربی و سازمانهای محلی و بین المللی در مراسم ارائه گزارش نظارتی برای آموزش سال در2019 حاضر شدند. [نهاد طوبالیان/ المشارق]

برای این گزارش، نمایندگان از وزارتخانه های آموزش به نمایندگانی ازاداره های سازمان ملل و سازمانهای محلی و بین المللی پیوستند که آموزش پناهندگان سوری را تسهیل می کنند.

مانوس آنتونیس که ناظر تهیه این گزارش بود گفت که به رغم پیشرفت «هنوز به ایجاد تلاشهای ملی برای دستیابی به یک جهش کیفی به سمت اجرای یک سیستم آموزشی فراگیر نیاز است که برای همه پناهندگان کاربرد داشته باشد.»

او گفت: «آموزش باید بچه ها را از هرسنی، سطح آموزشی و ملیتی دربرگیرد.»

او گفت که این گزارش نشان دهنده میزان و ویژگیهای انواع مهاجرت و آوارگی و اثر آنها برسیستمهای آموزشی براساس تحلیل روشهای اتخاذ شده دراطراف جهان برای پناهندگان و مهاجران است.

او افزود که این گزارش بر عوامل موفق روشها و مواردی که قابل بهتر شدن است تأکید دارد و بعضی از کشورهای بویژه لبنان را برای ایجاد روشهای آموزش فراگیر برای پناهندگان سوری می ستاید.

دراین گزارش همچنین افزایش حمایتهای بین المللی برای کمک به کشورها در اجرای سیستمهای آموزش فراگیر است که کسی را مستثنی نمی کند.

دراین گزارش حفاظت از حقوق مهاجران و آواره شدگان برای آموزش، برای نام نویسی آنها در سیستمهای آموزش ملی و برای ایجاد طرح های مناسب به منظور برآوردن نیازهای آموزشی آنها خواسته شد.

آموزش دروضعیت اضطراری قراردارد

فادی یرق مدیر کل وزارت آموزش لبنان گفت که این وزارتخانه درسال 2009 پیش از وقوع جنگ سوریه کمیته ای را تشکیل داد تا برای بچه های لبنانی در وضعیت های فوریتی آموزش فراهم شود.

او به المشارق گفت: «این کمیته درآن زمان با همکاری با سازمانهای بین المللی و هماهنگی با دولت لبنان تشکیل شده بود.»

او گفت: «با وقوع ناگهانی بحران سوریه و هجوم هزاران تن از خانواده های سوری به لبنان، این کشور تأمین آموزش را با همکاری با شریکهای خودمان آغاز کرد و تا امروز ادامه داده است.»

او افزود که اینها شامل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (یو ان اچ سی آر) و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، یونسکو، کشورهای اهدا کننده و سازمانهای بین المللی وجامعه مدنی است.

او گفت که نمونه لبنانی تأمین آموزش برای دانش آموزان سوری «در کنفرانس بین المللی برسر موضوع تأمین آموزش برای همه ذکر شده است.»

یرق گفت: «ما بیش از 210 هزار دانش آموز سوری داریم که در سیستم آموزشی رسمی نام نویسی کرده اند و بیش از 300 مدرسه عمومی برای جلسه های عصر گشوده شده است.

او افزود: «آنچه که لبنان ازنظر آموزش دادن دانش آموزان پناهنده عرضه می کند درهیچ کشور دیگر میزبان پناهندگان سوری نظیر ندارد.»

یرق گفت که این وزارتخانه «نیازهای مختلف پناهندگان را درهمه مراحل آوارگی درنظر می گیرد، بویژه کسانی را که ترک تحصیل کرده و یا بیسواد هستند و این کار با اجرای برنامه های درسی طراحی شده برای آنها انجام می شود.»

اینها شامل برنامه های آموزشی سریع و غیررسمی است.

آموزش دانش آموزان پناهنده سوری

حمد الهمامی رئیس دفتر یونسکو دربیروت گفت: «ادغام بچه های پناهنده و آواره شده در سیستم آموزشی برای بهبود شرایط زندگی این بخشهای اجتماعی بسیار مهم است.»

او به المشارق گفت که آموزش نقش مهمی در توسعه جوامع و برقراری صلح ، امنیت و ثبات ایفا می کند.

او گفت: «ما می دانیم که وضعیت نزاع، جنگ و موجهای بزرگ آوارگی، سیستمهای آموزشی بی ثبات می شود».

او افزود که این باید با داشتن طرح های قابل اعتماد احتمالی حل شود تا فرصتهای تحصیلی برای همه فراهم گردد.

او گفت: «به همین منظور یونسکو وظیفه خود می داند تا برای دانش آموزان پناهنده سوری درلبنان که در دوره راهنمایی هستند فرصتهای تحصیلی فراهم کند» و تا کنون تأمین کننده هزینه بیش از 4 هزار دانش آموز سوری بوده است.

او افزود: «ما تلاش داریم تا شمار بیشتری ازآنها از این فرصت بهره مند شوند.»

رانیا حلو مدیر پروژه طرح اچ او پی ای (فرصتها و چشم انداز آموزش فراتر و عالی برای سوری ها) گفت که تلاش این طرح تأمین آموزش برای دانش آموزان پناهنده سوری بوده است.

او به المشارق گفت: «ما ازطریق این طرح برای دانش آموزان پناهنده سوری در لبنان و کشورهای همسایه فرصتهای فراهم می کنیم تا برچالشهای آموزش غلبه کرده و آموزش عالی را دنبال کنند.»

او گفت که با این طرح همچنین مشاوره های تحصیلی ارائه می شود.

حلو گفت که امیدواراست تا این طرح فراتر از نوامبر 2019 زمان مقرر برای پایان آن ادامه یابد «تا بتوانیم اجرای توصیه های مندرج در گزارش [نظارت جهانی آموزش] را با توجه به شمار زیاد دانش آموزانی که مدرسه ها را ترک کرده اند ادامه دهیم.»

آیا این مقاله را می پسندید؟
19
2

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا Captcha
| 2018-12-17

آیا آنها فقط نگران تحصیل سوری ها هستند؟ پس تکلیف شهروندان لبنانی چه می شود؟ این حمایت همیشه از سوری ها انجام می شود. من با سوری ها مخالف نیستم. اما همه چیز به آنها داده می شود؛ زیرا آنها آواره هستند. اما ما نیز در کشور خودمان حکم آواره ها را داریم.

پاسخ دهید