http://almashareq.com/fa/articles/cnmi_am/features/2018/06/05/feature-02

جامعه |

از قانون تازه ضد مزاحمت در عربستان سعودی استقبال می شود

نوشته سلطان الباری در ریاض

اتصال باتویتر اتصال از طریق صفحه فیس بوک

مسئولان به المشارق گفتند که پیش بینی می شود که قانون تازه ضد مزاحمت درعربستان سعودی این مزاحمتها را در مکانهای عمومی کاهش دهد. [عکس با کسب اجازه از رضوی الدوسری]

با یک قانون تازه به قربانیان مزاحمتهای جنسی منابع حقوقی عرضه شده و مجازاتهای سخت برای افرادی درنظر گرفته می شود که به ارتکاب جرم محکوم می شوند و این قانون به زودی و پس از تصویب بوسیله شورای وزیران سعودی درروز 29 مه به اجرا درخواهد آمد.

تحت قانون تازه ضد مزاحمت متخلفان با یک دوره زندانی تا پنج سال و جریمه نقدی تا 300 هزار ریال سعودی (80 هزار دلار) یا هر دو رو به رو خواهند شد.

در قانون تازه تصریح شده است که برای هر فردی که فرد دیگر را به هر شکل در ارتکاب جرم مزاحمت تحریک ، همدستی و یاکمک کند، همان مجازات مقررشده برای این جرم برای او به حساب خواهد آمد.

کابینه عربستان درماه گذشته قانون تازه ضد مزاحمت را تصویب کرد که برای متخلفان مجازاتهای سنگین به همراه دارد. [عکس با کسب اجازه از خبرگزاری سعودی]

در این قانون همچنین تصریح شده است که هر فردی که ارتکاب به مزاحمت را آغاز کند نیمی از حد اکثر مجازات برای او درنظر گرفته خواهد شد.

تحت بندهای این قانون هر فردی که به دروغ مدعی آن باشد که مورد مزاحمت قرارگرفته هم با مجازات تعیین شده برای این جرم رو به رو خواهد شد.

رفتار عادلانه با زنان سعودی

رضوی الدوسری، روزنامه نگار به المشارق گفت که تصویب قانون ضد مزحمت «به عنوان یک گام دیگر برای تضمین رفتار عادلانه و متناسب با زنان سعودی و کمک به تحقق حقوق اولیه آنان است.»

او گفت: «هیچ چیز به طور کامل یا فوری تغییرنخواهد کرد. تغییرات باید بدون شتاب انجام شود و همه بخشهای اجتماعی، زندگی روزانه و حقوقی را دربرگیرد تا به موانعی احتمالی برخورد نکند.»

او گفت که قانون تازه «اثر مهمی بر زندگی اجتماعی در عربستان خواهد داشت».

او افزود دلیل این نکته آن است که نه تنها به مزاحمتهای شفاهی یا دست درازی های نطلبیده مرتبط است بلکه هدف ازآن جلوگیری از حمله به زنان در مکانهای عمومی برای تخلفهای تفسیری درمورد رعایت نحوه پوشش اسلامی است.

او گفت: «چنین اقدامهایی مزاحمت به حساب خواهد آمد و زنان به لطف این قانون از حمایتهای قانونی برخوردار خواهند شد.»

عبدالله المقرن استاد فقه تطبیقی در دانشگاه ام القرا گفت که قانون تازه «با تلاشهای کنونی سعودی برای تحول عقاید اجتماعی ازطریق یک رفتار متناسب و عادلانه با یک بخش اصلی از جامعه یعنی زنان همسویی دارد.»

او به المشارق گفت: «زنان و دختران دراین کشور پادشاهی همیشه از نبود حمایتهای حقوقی درمقابل مزاحمتها رنج برده اند که بسیاری ازآنها به شکل های گوناگون و تحت بهانه های مختلف انجام می شود.»

او گفت که زنان به دلیل نبود حفاظتهای حقوقی و محیط اجتماعی در این کشور از آشکار کردن مزاحمتها به دلیل نگرانی از ایجاد رسوایی رنج برده و سکوت کرده اند.

او اشاره کرد که دربعضی از موارد قربانیان مزاحمت بابت اشتباهی که فرضا انجام داده ند بوسیله خانوادهایشان سرزنش می شوند.

بخشی از یک اصلاحات گسترده تر اجتماعی

سرهنگ دوم جلا النحیفی از پلیس سعودی گفت که ازبین رفتن ممنوعیت رانندگی زنان از روز 24 ژوئن اجرا خواهد شد بنا بر این مهم است که بخشهای قانونی پیش از آن زمان برقرارشود تا موفقیت این اقدام تضمین شود.

او به المشارق گفت که قانون ضد مزاحمت تازه، «برای هر فردی که تلاش دارد تا هر زنی را از رانندگی درخیابانها این کشور پادشاهی بازدارد و یا مزاحمت ایجاد کند یک بازدارنده است.»

او گفت که ممکن است درروزهای اولیه اجرای این قانون مواردی روی دهد اما بازدارنده های قانونی «برای تحت کنترل گرفتن وضعیت کافی است»

او گفت: «در قانون شرایط ناشناس ماندن نام شاکیان مزاحمت برای ملاحظه هایی که به جامعه سعودی اختصاص دارد فراهم شده است.»

او گفت که این نکته تشکیل پرونده شکایت را برای دختران و زنان آسانتر می کندو اشاره کرد که «اداره های تازه ای برای کمک ویژه به زنان در پاسگاه های پلیس ایجاد شده است.»

او افزود که قانون تازه همچنین به «مهار بعضی از جوانان که سعی می کنند از میدانهای شلوغ عمومی در روزهای پایان هفته و تعیطلات سوءاستفاده کنند و همچنین در فروشگاه های شلوغ و بازارچه ها به سرگرمی خودشان درایجاد مزاحمت برای مردم و دختران بپردازند» کمک خواهد کرد.

النحیفی گفت: «یک مردن جوان پیش از آن که خودش را درمعرض پیگیریهای حقوقی یا دستگیری و زندان بابت مزاحمت قراردهد هزار بار فکر خواهد کرد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟
3
1

2 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا Captcha
مغربي | 2018-07-03

این شترپروران عقب مانده اند.

پاسخ دهید
محمود مرغني | 2018-06-12

سعودی ها از قانون تازه ضدمزاحمت استقبال می کنند. خوب، این تنها یکی از مواردی است که به خاطر آن مردم ان کشور مهربان مورد ستایش قرار گرفته اند. کشور آنها مقصد مسلمانان از غرب و شرق جهان است. مسلمانان در آن جا به دنبال پاکی می گردند و در جستجوی برکت خداوند و نیز برای پاک شدن از آلودگی های زندگی به آن سرزمین می آیند. بنابراین وقتی در آن جا قانونی برای مبارزه با هر چیزی که پاکی آن مکان را مخدوش می کند به تصویب می رسد، از آن قانون استقبال می شود. تردیدی نیست که همۀ مسلمانان از این قانون استقبال می کنند و این مزیتی خواهد بود تا پس از آزار گسترده و ایجاد مزاحمت برای خانم ها در بازارها، وسایط حمل و نقل عمومی، و حتی دانشگاه ها، کشورهای دیگر نیز این راه را دنبال کنند.

پاسخ دهید