http://almashareq.com/fa/articles/cnmi_am/features/2018/02/13/feature-01

پناهندگان |

2018-02-13

فروش نان باقی مانده به فقیران اردنی درآمد ایجاد می کند


دانش آموزان در مدرسه ای در اردن حاضر می شوند. با یک طرح تازه برای جمع آوری نانهای باقی مانده و تبدیل آن برای تغذیه دام و فروش آنها تلاش می شود و درآمد حاصل به تأمین هزینه های فرصتهای شغلی برای دانش آموزان فقیر و پناهنده در مدارس اردن صرف خواهد شد.[عکس با کسب اجازه از یونیسف]
دانش آموزان در مدرسه ای در اردن حاضر می شوند. با یک طرح تازه برای جمع آوری نانهای باقی مانده و تبدیل آن برای تغذیه دام و فروش آنها تلاش می شود و درآمد حاصل به تأمین هزینه های فرصتهای شغلی برای دانش آموزان فقیر و پناهنده در مدارس اردن صرف خواهد شد.[عکس با کسب اجازه از یونیسف]

با یک طرح اردنی که طی آن نانهای باقی مانده جمع آوری شده و تغییرکاربری می یابد به منظور کسب پول برای آموزش برای پناهندگان و فقیران این کشور پادشاهی به تازگی دریافت کننده جایزه محمد بن راشد برای پیشروان جوان تجاری است.

داوطبان از طرح «نان برای تحصیل» بنیان شده بوسیله عبدالرحمان الزغول جوان اردنی نانهای باقی مانده را از آشپزخانه های هتلها، رستورانها و سالنهای غذاخوری مدارس جمع آوری می کنند.

این نانها خشک شده و به خوراک دام تبدیل می شود و سپس به بازرگانان درسراسر کشور پادشاهی فروخته می شود و درآمد حاصل برای تأمین هزینه های فرصتهای شغلی در آموزش برای دانش آموازن فقیر و پناهده در مدارس دولتی اردن صرف می شود.

الزغول به المشارق گفت: «این طرح زندگی شمار زیادی از بچه ها و خانواده های اردنی و پناهنده را تغییرداده است.»

او گفت: «شمار زیادی از والدین نمی توانند بچه های خودشان را به مدرسه بفرستند زیرا آنها نمی توانند تدارکات اولیه خودشان مانند لباس یکدست مدرسه، کتابهای درسی و نوشت افزار برایشان فراهم کنند. ما توانستیم تا با پول حاصل از بازیافت نانهای باقی مانده به بسیاری ازآنها کمک کنیم.»

ارتقای بازیافت

الزغول گفت که این طرح همچنین به ارتقای مفهوم بازیافت در اردن و همچنین اهمیت داوطلب شدن و حفاظت از محیط زیست کمک کرده است.

او گفت که هرروزه مقدار زیادی نان دور ریخته می شود و توضیح داد که جمع آوری و استفاده دوباره از نان به جمع آوری پول و کمک به هزاران دانش آموز منجر شده است.

این طرح همچنین به پرروش فرهنگ داوطلب شدن کمک کرد درحالی که به آموزگاران آموزش داده شد و به نوبت دانش آموزان را به جمع آوری نانهای باقی مانده ترغیب کرد.

او گفت که این طرح به تضمین آینده هزاران تن از بچه ها با تأمین وامها و مساعدتهای مالی به آنان کمک کرد و اتحاد را در میان اعضای جامعه پرورش داد.

او گفت که با این طرح همچنین بیش از 1 هزار جعبه برای جمع آوری نان اختصاص یافت و براهمیت تداوم حمایتهای تأکید کرد.

این طرح علاوه بر سودرسانی به بچه ها و خانواده ها برای جوانان فرصتهای شغلی ایجاد کرده است و درپی برقراری نخستین مرکز بازیافت در جهان عرب برای حمایت از جنبشهای زیست محیطی و آموزشی است.

مسئولیت اجتماعی

میسر النشاشیبی یکی از داوطلبان گفت: «من آموزگاران بسیاری را در چندین مدرسه درمورد اهمیت بازیافت و حفاظت از محیط زیست آموزش داده ام.»

او گفت: «ما توانستیم تا با این طرح نام نویسی را در مدارس افزایش دهیم زیرا بسیاری از خانواده ها نمی توانستند پسران و دخترانشان را به مدرسه بفرستند زیرا وسع خرید کتابهای درسی، لباس و ملزومات مدرسه را نداشتند.»

او افزود که این طرح با اعضای جامعه و سازمانها شراکت ایجاد کرد که به موفقیت آن کمک کرد و شمار ذی نفعان آن را افزایش داد.

حسین الخزاعی استاد جامعه شناسی گفت: «چنین اقدامهای مبتکرانه ای برای تقویت مسئولیت اجتماعی همگانی ، برای محیط زیست، آموزش و اتحاد با فقیران مفید است.»

او گفت: «مهم است که به حمایت از این طرح ادامه داد تا شمار بیشتری از مردم بتوانند ازآن بهره مند شوند و کار بازیافت [شامل] بسیاری از مواد دیگر شود.»

او گفت که شاید درآینده تأمین حمایت از دانشجویان دانشگاه ها ممکن شود و اشاره کرد که این طرح نتایج مثبتی برای جامعه به طور کل خواهد داشت.

آیا این مقاله را می پسندید؟

Al icons no 3

1 نظر

* به معنی فیلد ضروری است
Captcha
محمد | 2018-02-14

درود بر شما! از شما به خاطر طرح بازیافت سپاسگزارم.

پاسخ دهید