ویژه

تداوم بی ثباتی با حمایت ایران از راه زمینی تهران - بیروت


منظره ای از یک پاسگاه بیابانی در طرف سوری مرز ایران و سوریه. سپاه پاسداران انقلاب ایران سعی دارد نقاط کلیدی مانند این نقطه را به منظور تکمیل یک راه زمینی بین تهران و بیروت، کنترل کند. [لوی بشاره/ خبرگزاری فرانسه]

منظره ای از یک پاسگاه بیابانی در طرف سوری مرز ایران و سوریه. سپاه پاسداران انقلاب ایران سعی دارد نقاط کلیدی مانند این نقطه را به منظور تکمیل یک راه زمینی بین تهران و بیروت، کنترل کند. [لوی بشاره/ خبرگزاری فرانسه]

 • نظر

  5

 • چاپ این مقاله
 • افزایش کاهش

کارشناسان می گویند که جاه طلبی های منطقه ای ایران، آن طور که در رفتار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (آی ار جی سی) نمود یافته، به نظر می رسد که شامل ایجاد یک راه زمینی ارتباط دهنده تهران با مدیترانه از طریق عراق، سوریه و لبنان باشد.

کارشناسان امور سیاسی به المشارق گفتند که ایجاد یک گذرگاه بین منطقه ای زمینی، جریان آزاد سلاح و رزمندگان وابسته به سپاه پاسداران را در مناطقی که ایران در صدد کنترل آنها است میسر می کند، و به این وسیله ایران نفوذ خود در منطقه را گسترش خواهد داد.

اگر این نقشه موفق شود، کارشناسان هشدار دادند که منطقه در پی سرازیر شدن تسلیحات و قدرتمند شدن شبکه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که توان بالقوه ایجاد ناآرامی های فرقه ای بیشتری را خواهد داشت، بی ثبات تر خواهد شد.

فتحی السید کارشناس امور ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات منطقه ای و راهبردی الشرق گفت: «این آرزویی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سر داشته و همچنان به دنبال اجرای آن است.»

او به المشارق گفت که هدف از ایجاد این راه زمینی، تحمیل برتری یک جانبه نظامی و سیاسی بر عراق، سوریه و لبنان است.

چنین چیزی با توجه به مقاومت نهادهای گوناگون سیاسی در برابر حضور ایران، بدون شک منجر به ناآرامی های بیشتر و جنگ در سراسر منطقه خواهد شد.

وی افزود که این نقشه باید خنثی شود، چرا که پیامدهای منفی گسترش حوزه کنترل ایران نه تنها کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد بلکه بر اغلب کشورهای جهان نیز تأثیر گذار خواهد بود.

ستیزه جویان مورد حمایت ایران راه را هموار می کنند

سرلشکر یحیی محمد علی، تحلیل گر راهبردی و افسر بازنشسته ارتش مصر گفت که ایران در عراق، سوریه و لبنان به منظور اجرای نقشۀ گشایش راهی به سوی مدیترانه، گروههای شبه نظامی را تشکیل یا از آنها حمایت کرده است.

او به المشارق گفت که این گروههای شبه نظامی مورد حمایت ایران مسئول دامن زدن به خشونت ها و فرقه گرایی در این کشورها بوده اند، که این امر موجب بیشتر شدن کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر این کشورها شده است.

وی گفت که گروههای شبه نظامی مورد حمایت ایران با کنترل مناطقی در هر یک از این کشورها، موجب می شوند تا کنترل موثر این کشورها به دست رژیم ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بیافتد.

او گفت: «تحت حمایت این گروهها، سفر زمینی از ایران به بیروت امکان پذیر شده است،» و افزود: «اکنون حمل و نقل سلاح و تجهیزات نظامی و فراهم کردن آنها برای گروههای مزبور میسر می باشد.»

علی گفت که چنین چیزی توازن قدرت در منطقه را برهم می زند و اشاره کرد که این شبه نظامیان «یک تهدید مستقیم برای امنیت این کشورها به شمار می روند.»

علی گفت: «ایران از گسترش تروریسم بهره برداری و از جنگ به منظور افزایش شمار افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروههای وابسته به آن استفاده کرده است.»

وی گفت که سد کردن ایجاد یک راه زمینی از تهران به بیروت تنها در صورتی امکان پذیر است که ائتلاف بین المللی در حذف تهدیدی که گروههای افراط گرا به وجود آورده اند، پیروز شود برای اینکه موجب خواهد شد ایران نتواند برای حضور خود در آنجا متوسل به بهانه ای شود.

او گفت که نیت ایران از ایجاد یک مسیر زمینی به ویژه در مناطق روستایی حلب و در منطقه قلمون در نزدیکی مرز لبنان بسیار مشهود است.

جنگ در راستای محور عراق - سوریه

صالح العفیسی افسر ارتش آزاد سوریه که در مناطق روستایی حلب مستقر است گفت که تمرکز اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبه نظامیان وابسته به آن در سوریه بر گرفتن کنترل مناطقی در راستای محور اصلی مسیر عراق و سوریه بوده است.

وی گفت: «این روند به دلیل مرز طولانی بین دو کشور و جبهه های نبرد گوناگونی که از گذرگاه مرزی الولید/ التنف تا بادیه، درعا و مناطق پیرامون استان القنیطره در سوریه گسترده است، به شدت پیچیده شده است.»

او به المشارق گفت که این مناطق به منظور باز کردن کامل راه برای مسیر زمینی و محافظت از کاروان هایی که از این مسیر استفاده می کنند در برابر حملات بالقوه، بسیار حیاتی هستند.

وی گفت که در این مرحله، هماهنگی سریع و قاطعانه تمام نیروهای میانه رو در سوریه برای خنثی کردن نقشه ایران، ضروری است.

به گفته العفیسی، جناح های سوری در مناطق روستایی حلب و منطقه (بیابانی) بادیه با شبه نظامیان چند ملیتی مورد حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، متشکل از رزمندگان لبنانی، عراقی، افغانی و پاکستانی به طور مستقیم درگیر نبرد شده اند.

وی گفت: «مسیر ارتباطی عراق با سوریه و لبنان که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به دنبال آن است، برای سپاه و تسلیحات آن به منزله خط حیاتی در منطقه می باشد، چرا که مسیری خواهد بود که تجهیزات و تدارکات نظامی و تسلیحات بدون هرگونه وقفه ای در آن جابجا خواهد شد.»

اظهار نظر کنید (شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق) * به معنی فیلد ضروری است

Test
 • نظر خوانندگان

  محمود مرغني موسي

  2017-10-17

  من قبل از این هم نوشته ام و از کسی که مقاله می نویسد تا دلیل دشمنی ما نسبت به ایران را توضیح دهد، این را پرسیده ام. آیا ایران برای ما خطرناک تر از اسرائیل است؟ اسرائیل بسیاری از اعراب و مسلمانان را در جنگ هایشان علیه [اسرائیل] که با هدف بارپسگیری اراضی و عقب راندن دشمنان کشته است. و حالا ما می آییم و بی هیچ دلیلی نسبت به ایران پیشداوری و دشمنی می کنیم.

 • محمود مرغني

  2017-10-3

  حس و حال طوری است که انگار ما با این که 44 سال گذشته، اما باز هم در روز 6 اکتبر سال 1973 هستیم. بسیاری از مردم تلاش کرده اند و ما منکر نیستیم که برخی از افراد زخمی و برخی دیگر شهید شده اند و خداوند درباره آنها می گوید که آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. روزها واقعا به سرعت سپری شدند. ما در دل جنگ بودیم و در هر سو آتش بود. نیروهای وحشتزده دشمن بر گونه هایشان می کوبیدند، لباس هایشان را پاره می کردند، و از شگفتی و مصیبتی که بر آنها وارد آمده بود و هیچکس نمی دانست از کجا بر سرشان آمده، بر سر خود خاک می ریختند. پیرزنی که رئیس آنها بود، گریه می کرد و کمک می خواست. آنها مطمئن بودند که مصر نمی تواند جنگ به راه اندازد و قادر به آزاد کردن خاک خود نخواهد بود. در میان شگفتی و هراس، دوستان بدخواهی که انتظار مشاهده مصیبتی که بر سر دوستشان آمده بود را نداشتند، آنها به سرعت اقدام به ارائه همه گونه کمک های ممکن کردند و در نتیجه عرصه نبرد به نبردی نابرابر تبدیل گردید. دیگر نبرد مردی علیه یک مرد دیگر نبود، بلکه به نبرد یک مرد علیه زنی که از امثال خود کمک می خواست تا او را در ستم و استبداد یاری کنند، تبدیل شده بود. تردیدی نیست که همه مردم مصر و همه آزادگان جهان باقی ماجرا را می دانند. این داستان توسط تاریخ ثبت شده و طرح هایش در دانشکده های نظامی بین المللی آموزش داده می شوند. جهاد مشروع توسط جهان آزاد معتبر و قابل قبول است و اگر مردم در پی احقاق حق خود باشند، این حقوق ضایع نخواهند شد. با شادباش به مصر و مردم آن! خداوند ارواح شهیدان پاک ما را رحمت نماید!

 • احمدعبدالله

  2017-10-3

  ایران یک حکومت توسعه طلب با اهداف اعلام نشده است. اما هدف مشخص و روشن این دولت حمایت از بی ثباتی در کشورهای عربی، به ویژه در خلیج، است؛ یعنی جایی که اهداف آن در پی حمایت از تروریست ها بر مبنای بهانه های بیهوده است. این کشور همچنین سخت در تلاش است تا برای خودش در منطقۀ خلیج نیروهای شبه نظامی ایجاد کند، همان گونه که در لبنان با ایجاد به اصطلاح حزب الله این کار را کرد. حزب الله در جهت برنامه های ایران در منطقه و به زیان مردم لبنان عمل می کند.

 • حسان بدر

  2017-8-14

  عزیزان من! شما، یعنی عربستان سعودی، اسرائیل، و آمریکا عامل همۀ جنگ ها در منطقه هستید. ای کسانی که پول گرفته اید، شما از کجا پول می گیرید؟

 • غانم الدوسري

  2017-8-12

  ایران با کوریدور زمینی از تهران تا بیروت ثبات منطقه را تهدید می کند. ایران آزاد است که هر کاری می خواهد انجام دهد، درست مثل کشورهای خلیج که اقدام به حمله و جنگ کرده اند. آنها همچنان برای جنگ با دیگر کشورها آماده می شوند و مانع از حج می شوند و راه ها را می بندند تا شاید علیه آن جنگ به راه بیافتد. در همین حال کشورهای صهیونیستی هم هستند که به آنها اسلحه و تجهیزات می دهند.