امنیت |

2018-08-15

نیروهای یمنی حوثی ها را از الدریهمی بیرون راندند

نیروهای طرفدار دولت گفتند که موفق به بازپس گیری منطقه الدریهمی در استان الحدیده از حوثی های مورد حمایت ایران شده اند.آخرین اخبار