مطلب نخست


ارتش لبنان عملیات فجر الجرود را در تاریخ 19 اوت برای بازپس گیری مناطق کوهستانی در امتداد مرز سوریه از که تحت کنترل «دولت اسلامی» آغاز کرد. [عکس تقدیمی از سوی اداره ارشاد ارتش لبنان]

ارتش لبنان عملیات عرسال را آغاز و مواضع داعش را تصرف کرد

ارتش تاکنون دو سوم از قلمرو لبنان که توسط داعش اشغال شده بود را با دادن تلفات از هر دو طرف ظرف سه روز نبرد باز پس گرفت.

ویژه

آخرین اخبار