http://almashareq.com/fa

پناهندگان |

2018-12-07

مطبوعات اروپا از ارودگاه های پناهندگان در لبنان دیدن کردند

روزنامه نگاران از روزنامه های مهم اروپا به تازگی از طرحهای بشردوستانه،آموزشی و تندرستی که هزینه آنها را اتحادیه اروپا تأمین کرده است دیدن کردند.آخرین اخبار