امنیت |
2018-02-22

لبنان تدابیر امنیتی در مناطق مرزی کشور را تقویت می کند

لبنان از سال گذشته و از زمان پایان عملیات ارتش در عرسال تا به حال، نیروهای زمینی را به مرزهای شرقی کشور با سوریه اعزام کرده است.

از زمانی که عشایر محلی، حوثی ها را بیرون راندند، شهر توانسته جنگ را در دهانه خلیج نگهدارد، اما هنوز آثار تداوم جنگ در آن برجای مانده است.


یک مرکز تولید اعضای مصنوعی بدن در اربد به کسانی کمک می کند که در جنگ منطقه دست و پای خودشان را ازدست داده اند تا بتوانند دوباره حرکت کنند.


32 کشور عضو این این نیرو هستند و در مقابله با قاچاق مواد مخدر و سلاح از مسیر دریای عربی و آب های منطقه ای نقش کلیدی ایفا کرده است.


یک موشک حوثی ها که از مسیر خارج شده بود، به تازگی روی خانه ای در نزدیکی صنعا فرود آمد، پرتاب این موشک از طرف شبه نظامیان حوثی و ایران، هوادار این گروه با محکومیت های سنگینی همراه بود.


مذاکرات بین دوکشور بر مبارزه با تروریسم و تقویت روابط دوطرفه در زمینه های اقتصادی، تجاری و بازسازی متمرکز بود.


سازمان های اماراتی بین پناهجویان سوری وافراد محتاج لبنانی غذا، لباس زمستانی، کفش و بخاری توزیع کردند.


این جشنواره سالانه که مبدأ آن ناشناخته است در آخرین روز پیش از روز بزرگداشت مسیحیت ارتودکس عهد عتیق برگزار می شود.


نیروهای آموزش دیده درامارات متحده عربی پس از یورش به پایگاه اصلی این گروه دروادی المسینی به تعقیف عوامل القاعده ادامه می دهند.


شبه نظامیان تحت حمایت ایران مانع فعالیت 36 سازمان بشردوستانه در مناطق تحت کنترل آن شده و به تاراج کمکهای اختصاص یافته به غیرنظامیان ادامه می دهند.


بسته سه ساله 7.3 میلیارد دلاری به اردن کمک می کند تا از سلامت پناهجویان سوری و جوامع میزبان در این پادشاهی حمایت کند.


آخرین اخبار